Rezidba masline neka osnovna pravila

SREDIšTE KROšNJE, GDJE SE U PRAVILU OSNOVNE GRANE RAčVAJU VEć IZ ZEMLJE, TOLIKO SE OčISTE OD VEGETACIJE, DA BI, šTO NEKI SLIKOVITO KAŽU, čETVORICA UNUTRA MOGLA KARTATI. POGREšNO!

Rezidbom nastojimo uspostaviti ravnotežu između lisnate mase – vegetacije i uroda. Evo dijela osnovnih načela rezidbe.

 • Formirati habitus – stablo od prve godine uzgoja, pa se kasnije neće morati praviti radikalni rezovi, čime će manje energije poći u
 • Prvih 3 do 5 godina formiramo uzgojni oblik predviđajući stanje stabla za 10 ili 50 Potom se maslina – voćka, uz odrastanje, rezidbom održava u skladu s pravilima struke.
 • Vrlo učestala praksa račvanja brojnih grana još iz zemlje nije presudna niti za bolji ili lošiji urod, čak niti za stabilnost stabla masline. To odudara od voćarskog pravila o potrebi postojanja debla, čime se u voćnjaku olakšavaju svi agrotehnički radovi, a posebno kretanje.
 • Težiti formiranju krošnje u obliku kotla, vaze (jedna od mogućnosti), s deblom i račvanjem grana na 90 do 120 Izvana su 3-4 osnovne grane, a sredinu zapunjaju privremene 2 do 3 godišnje grane, koje se stalno mijenjaju novima. Maslina po prirodi ne teži visokom stablu, pa će godinama pod teretom grana i ploda spustiti grane ka zemlji i trebat će ih stalno podrezivati.

  Kako se maslini nanosi šteta

  • l Prilično je prisutna pogrešna praksa, čije posljedice se osjećaju osobito tamo gdje nema navodnjavanja. Središte krošnje, gdje se u pravilu osnovne grane račvaju već iz zemlje, toliko se očisti od vegetacije da bi, što neki slikovito kažu, četvorica unutra mogla Pogrešno. I kroz sredinu krošnje djelomična vegetacija treba štititi prodira- nje jarkih, ljetnih sunčevih zraka direktno ka zemlji, da ne dolazi do nepotrebnog zagrija- vanja i isparavanja ionako oskudne vlage. Ne potkresivati dakle glavne grane odozdo od temelja debla, jer će se stvoriti beskorisne i visoke “metle”, nego ravnomjernim raspore- dom “obući” ih grančicama od početka do kraja.
  • l Rezidbu po mogućnosti provoditi svake Bez straha odstraniti neku granu, jer maslina ima odličnu moć obnavljanja.Stalnom rezidbom izbalansirati visinu svih osnovnih grana, te ih držati dohvatljive čovjeku sa zemlje ili manjih ljestvi

   Potraga za rodnim granama
  • Nije neophodno tražiti rodne i nerodne grane, što hoće reći grane na kojima će biti cvijeta i one Provodi li se redovita i ispravna ishrana i rezidba te druge agroteh- ničke mjere, cvijeta će posvuda biti u izobilju. Da li će doći i do oplodnje, odnosno uroda, to zavisi od niza drugih faktora.
  • Prorjeđivanje gustih grana osim što raste- rećuje potrošnju, uvelike olakšava berbu. Pronicljivi rezač praksom može veoma ubr- zati rezidbu, što mnogima odnosi silno vrijeme. Jednoreznim zahvatima jače ili slabije prikraćivati cijele skupove ili dijelove grana što daje ozbiljne efekte. Vršno ostavljene grane iza
   tih rezova ne ostavljati
   prema unutrašnjosti krošnje, nego prema vani.
  • Odstranjivati suhe grane, koje su posljedica zapuštenosti ili štetočina. Odstranjivati unutarnje, snažne, vertikalne grane, tzv. vodopije, zimi ili još ljeti

Nakon preroda, jače rezati

 • Neuhranjena, oštećena i stabla nakon rod- nije godine jače rezati, to je biljci olakšanje jer se smanjuje broj “usta”.
 • Maslina je zimzelena kultura, pa bez veli- ke potrebe ne odstranjivati 60 ili 80 posto To se radi samo kod zapuštenih stabala, koja iza rezidbe izgledaju gola, ali se brzo obnove, i rezidbu stalno treba provoditi, da se ubrzo ne vrati isto stanje. Ipak nema rezidbe bez odstranjivanja bar 30 posto mase grana.
 • Usitnite, zdrobite orezanu masu ako je moguće, i vratite je zemlji, ili iznesite granje iz
 • Zbog regeneracije iza požara ili starosti, procijeniti da li izrezati cijelo deblo iz zemlje (po mogućnosti ne pri zemlji) i ostaviti oko 3 mladice iz guka, ili prikratiti još uvijek solidno postojeće stablo, kako bi nove mladice kre- nule na 100 do 150 cm

  Vosak štiti

 • Sve veće rezove, osobito veće od 20 mm, premazati voćarskim voskom. Bolji je izbor Zapi vosak s dodatkom bakra, koji dodatno Ne ostavljati dugačke “čepove” dijela grane, koji ostaje na stablu. Duljina “čepa” treba odgovarati četvrtini ili mak- simalno polovici debljine odrezane grane. Tako će tkivo za sraštanje za nekoliko godi- na gotovo prekriti cijelu ranu. Piljenje – rez obavite pod ispravnim kutom.
 • Za rezidbu koristiti pravi voćarski alat, voćarske škare (bolje s 2 sječiva, nego vino- gradarske) i specijalne profi pilice s “turbo zubom”, iza kojih ostaje gladak rez, pa time

  izbjegavati korištenje velikih škara za grane, koje djelomično gnječe grane. Loš alat zna izazivati slabije zarastanje rana (kod nekih voćaka izaziva smolarenje). Rezidba bate- rijskim škarama, koje ulaze na široka vrata, doista ubrzava i jako olakšava rezidbu. I tu je kod debljih grana ispravnije koristiti pilu.

  Kada rezati

 • Kalendarsko vrijeme rezidbe odgovara raz- doblju zimskog mirovanja kao najprikladnije u okviru čega je korisnije približiti se proljeću. Ljetna rezidba može biti u dopunskoj funkciji kada maslina prividno miruje. U pravilu nema ograničenja za rezidbu, jer je maslina uvijek dobro podnosi.

 • I vrlo važno pravilo: “bolje je rezati nestruč- no i loše, nego nikako”.