Oplodnja 2

FOLIJARNA GNOJIDBA - POTPOMOGNUTA OPLODNJA

Maslini dragocjena hrana iz - mora

BIRANI MORSKI BILJNI ORGANIZMI, KRCATI SU SASTOJCIMA KOJI SU VRLO BLISKI ONIMA KOJE BILJKA STVARA
FOTOSINTEZOM U LISTU. NOVIJIM TEHNOLOšKIM POSTUPCIMA IZ TIH SE BILJAKA, ALGI, STVARA NAJCJENJENIJA BILJNA HRANA, KOJA SVAKOJ POPRSKANOJ BILJCI, PRUžA DODATNI ENERGETSKI POTENCIJAL, A KOJI BILJKA USVAJA UZ MINIMALNU UTROšENU
ENERGIJU

Sve maslinare, ali i struku, zatekle su nedaće, koje su na prijelazu zime u proljeće, ostavile posljedice na maslinama, čak više onima iz toplijih područja, i više onima koje su njegovane, rezane, gnojene. Boljim promišljanjem uzroci i posljedice su ipak logični, o njima se dovoljno govori i piše, a sada je važno spoznati kako pripomoći maslini uopće, a posebno tamo gdje je nastupio stres.
Kako bi se osigurao zadovoljavajući urod, veoma korisno je folijarnim putem dodati posebne pripravke, kroz bar jedno, ali još bolje 2-3 folijarna tretmana, prije i u vrijeme cvatnje maslina. Biljka prima dodatnu energiju, što stimulira bolju klijavost polena i uspješniju oplodnju. Uz provedbu i drugih agrotehničkih mjera učinjen je velik korak, u kojem maslina daje rezultate, o kojima se prije 30-ak godina nije znalo gotovo ništa. Poznato je da je kod masline naglašena neredovitost uroda, a u čemu prednjači naša najbrojnija sorta, oblica. Osim klasične alternativnosti, (jedne godine rodim, druge neću), ima i pojava partenokarpne oplodnje, kada dio plodova zaostaje u razvoju, pa su od veli- čine zrna graška do višnje maraske. Negdje takve plodove zovu “urodica“. Sve te pojave nisu obilazile niti najveće europske maslinarske zemlje, i tome se je doskakalo na različite načine. Najuvjerljiviji rezultat je dao tretman masline pred cvatnju specifičnim, biranim proizvodima, koji potpomažu oplodnju.

Uloga bora uloga Oleafila

Suvišno je zanositi se potrebom dodavanja bora u većim količinama, bilo preko lista ili kroz zemlju. Taj mikroelement je dovoljan u tragovima, da bi obavio svoju funkciju, ali je ipak neophodan. Probe s povišenim dozama bora nisu dale povišene rezultate.

Najbolji izbor je dodavanje bora kroz Oleafil, kada se postižu dodatni učinci, kada maslina osim bora dobiva i značajne koncentracije dušika i fosfora, koji su vrlo korisni u prvim mjesecima vegetacije i cvatnje. Isključivi bor može se dodati raznim pripravcima na tržištu,

među kojima je značajniji Agrobor, ali radi složenosti sastava, Oleafil je bolje rješenje.

Izostanak oplodnje

U razdoblju cvatnje i oplodnje, maslina prolazi kroz vrlo zahtjevno, naporno, stresno stanje, kao uostalom i svi drugi živi organizmi u tom specifičnom razdoblju. Zna nastupiti pobačaj dijela, ili gotovo svih cvjetova, iako se često može pretpostaviti da je sve bilo u redu. U tom je razdoblju biljci dobrodošla dodatna, vrlo specifična energija, koja maslinu dijelom uvodi u kondiciju, pa rezultat oplodnje, a zatim i zametanja plodova.

Pripravci novije generacije

Svaki ozbiljniji europski proizvođač specifične biljne hrane, ima na svom popisu proizvode iz morskih organizama, i oni im čine dio prestiža, ili bar držanje koraka s drugima. Tako i AGROFILL, sada u okrilju velike ADRIATICE, ima niz proizvoda te skupine, a u SJEMENU držimo pet, a maslini su specifična dva:

→ RA.AN 13186 i
→ ENA 19989
Iz mora se prirodnim postupkom ekstrahiraju sokovi određenih rodova morskih algi, koji sadrže iste one produkte, koje biljka stvara fotosintezom u listu. Maslina se tim proizvo- dima prska 2-3 puta pred cvatnju, list upija te sastojke, pa dodatna energija stimulira bolju klijavost polena i uspješniju oplodnju.
Tvornica specijaliziranih gnojiva AGROFILL, više od 20 godina ima više pripravaka iz mora, a za ove tretmane koriste se dva:
Propisane koncentrate ovih dvaju proizvoda preporučuje se miješati s jednim od lisnih gnojiva, koji sadrže i bor, najbolje Oleafill ili Agrobor. Kako je u pitanju predcvatnja, let pčela i drugih insekata, nije dozvoljeno ovom miksu dodavati insekticide, premda je miješanje moguće.
Ovime se provodi jedna vrsta potpomo- gnute oplodnje. Značajno je, da nakon ovih