Oplodnja 1

Slikovni prikaz cvijeta masline u različitim pod-fenofazama razvoja, te preporučeni tretmani, vrlo jasno će pokazati kada obaviti prskanja, naravno, za one koji teže višim rezultatima:

intervencija biljka pamti efekte tretmana, pa i u sljedećim godinama, dijelom otklanja uobičajenu alternaciju rodnosti.

Korisno svim biljnim vrstama
RA.AN i ENA imaju i širu primjenu u poljopri- vrednoj proizvodnji, pa je vrijedno upoznati se s njihovim osobinama, jer su revolucio- narni i zadovoljavaju sve ekološke normative.

Ovi pripravci, u istoj kombinaciji i istom kon- centratu, imaju široku primjenu kod svih biljnih vrsta, ne samo u potrebi poboljša- ne oplodnje i uroda uopće, nego i u svim drugim teškim stadijima: presađivanje, tuča, mraz, palež, oštećenja od nametnika i sl.

Povećan urod 10-25%
Dobiveni energetski potencijal iz RA.AN-a

i ENA-e, koji sadrži proteine, aminokiseline, vitamine i drugo, čini da faza cvatnje i oplod- nje prođe s olakšanjem.
Kontrolna mjerenja i zapažanja na tretira- nim stablima, pokazala su povećani urod za 10-25%
Ovime se stvaraju pretpostavke da se uro- dom i kvalitetom uspješnije može stati uz bok susjedstvu.

maslina 55

Predcvjetnja

Da bi se dalo energije cvijetu i poboljšalo plodnost peluda:

OLEAFILL s borom 500 ml/100 litara vode

10% otvorenog cvijeta

Za unaprjeđenje oprašivanja:
RA.AN 60-80 g /100 litara vode
+ ENA 120 g /100 litara
+OLEAFILL s borom 500 ml /100 litara
(ili AGROBOR 150 g /100 litara umjesto Oleafilla)

70% otvorenog cvijeta

Za poboljšanje oplodnje:
RA.AN 60-80 g /100 litara vode
+ ENA 120 g /100 litara
+ AGROBOR 150 g /100 litara
(ili OLEAFILL 500 ml /100 litara, umjesto Agrobora)

Poslije oplodnje

Za poticanje množenja stanica (neobavezno):
ENA 120 g /100 litara vode