Navodnjavanje maslina - osnove

Odnos masline i vode promatramo s više aspekata; veličine biljke, vrste zemlje na kojoj se uzgaja, kao i način održavanja terena, (oranje, zatravljivanje), klimatološke-oborinske prilike, obim uroda, namjena proizvoda i sl.

Potreba masline za vodom
Maslina kao zimzelena kultura vodu korist tokom cijele godine. Gubici – potrošnja vode najveća je u vrućem periodu, i pri puhanju suhih vjetrova. Zemlja vodu gubi evaporacijom, a biljka transpiracijom. Kolika se voda pri čemu gubi, teško je definirati, ali na oba faktora treba računati. Evaporaciju možemo ublažavati, ali transpiraciju ne, a kada bi i mogli, to bi bilo pogubno. Transpiracijom biljka prenosi hranjive sastojke iz zemlje u list, otopljene u vodi. Voda izgrađuje sve biljne dijelove, a u vrućem periodu regulira vlastitu temperaturu, hladi se. Zato se procjenjuje da najkrupniji primjerci masline, transpiracijom u jednoj sezoni premetnu i nekoliko tisuća litara vode.

Puna krivulja označava padaline tijekom 12 mjeseci, a isprekidana intenzitet potreba masline na vodi.

U sušnom razdoblju biljke plitkog korijena, gustog sklopa, tankog lišća, poput povrća i cvijeća, trebaju učestalija zalijevanja s manjom količinom vode, jednom, do nekoliko puta tjedno. Loza, voćke, pa tako i maslina, kao višegodišnja kultura, koja se dublje ukorjenjuje, natapanje treba rjeđe, svakih 10 do 25 dana, na što utiču mnogobrojni faktori. Mladim voćkama zalijevanja trebaju češće nego starijima. Propusna i skeletna, šljunkovita tla traže više vode, kao što je i u voćnjaku s obilnim urodom. Zatravljeni maslinici se ne oru, pa ih treba učestalije zalijevati, i oni zahtijevaju pojačanu količinu vode. U prosječno sušnoj godini,  voćnjak, maslinik, u prosječnoj zemlji, za jedno solidno zalijevanje treba 20-30 lit. vode po m2. U našim uvjetima maslinu treba natapati obilno a rjeđe, ne skromnije a često. Učestaliji a skromniji obroci vode orijentiraju razvoj korijena u površinske slojeve zemlje, kada maslina postaje ranjivija na udare vjetra i manje otporna na sušu.

Kako u nabavku materijala?

Firma SJEME se proklamira kao „prvak  Hrvatske u navodnjavanju“  i s razlogom. Maslinari, posebno hobisti ili oni s 50-500 stabala su česti, zainteresirani za navodnjavanje, ali nerijetko dođu nedovoljno pripremljeni , pa cilj obave djelomično, nekada i pogrešno, ponavljaju radnje, odbacuju suvišne djelove opreme, a sve to gomila troškove u materijalu i vremenu.

 

Dobro je zatražiti savjet stručnih osoba, a kod ozbiljnijih zahvata i izraditi projekt. Nije uvijek moguće izdvojiti vrijeme za konzultacije, koje znaju i potrajati, pa je praktična najava i cilj cijele aktivnosti. Da bi netko ozbiljno sagledao problematiku, i donio objektivno rješenje za navodnjavanje bilo koje površine, pa i maslinika, investitor  treba raspolagati sa slijedećim podacima:

 • Grubu skicu terena sa okvirnom površinom, (idealna je geodetska podloga).
 • Ucrtati redove, razmake, sadna mjesta, prolaze ili putove, smjer obrade.
 • Procijeniti pad terena, visinsku razliku, terase.
 • Označiti točku ulaza vode na teren.
 • Koja je raspoloživa voda: gradski vodovod, izvor, bušotina, kanal, bunar-jezero?
 • Kapacitet moguće akumulacije m3.
 • Snaga izvora m3/sat.
 • Za gradski vodovod utvrditi pritisak u barima i jeli promjenjiv, dan-noć, proljeće-ljeto, te kolika je dolazna cijev, ½, ¾, 1/1 col, tj, kolika je protoka vode u satu ili minuti?
 • Stupanj čistoće vode radi odabira filtra.
 • Postoji li na parceli već dio vodosustava?
 • Želi li se sustav cijevi ukopan, na zemlji ili iznad zemlje?
 • Želi li se ručno otvaranje-zatvaranje, ili automatsko upravljanje, programatorom?

Ključni faktor – raspoloživa voda

Potrebno je uvažiti činjenicu da voda u konačnici nije trošak-šteta, nego korist-dobit.  Jedan je brački maslinar iz Nerežišća, prošle, sušne, 2012. g. svojih 20-ak odraslih maslina navodnjavao kišenjem čak 4 puta, dodajući svakom stablu 700 l vode u svakom zalijevanju.  Svako je stablo dalo 10 litara ekstra djevičanskog ulja iz relativno zelene berbe, a da je brao kasnije, količina ulja bi rasla.

Upravo raspoloživa voda i njene karakteristike daju mogućnosti i odgovore na mnoga pitanja, važna za efekt provedbe navodnjavanja, a neka od tih su: na koji će se način voda dodavati, kišenjem ili kapanjem, koju je površinu moguće zalijevati odjednom, može li se sustav automatizirati? U cijelom priobalju nageti su tereni s maslinicima. Tu nastaju ozbiljne razlike u vodopritisku na različitim visinama, što posebno treba imati na umu, a rješenja postoje.

Filmski vodič

Među 3 DVD-a kod Sjemena jedan obrađuje Navodnjavanje travnjaka automatikom, sistemom „Uradi sam“.  DVD Navodnjavanje poljoprivrednih kultura je pred finalizacijom, i dok ovo budete čitali, moguće bude i završen. U njemu će osim općeg osvrta, naglasak biti stavljen na navodnjavanje maslina i vinove loze, i iz tog materijala štošta će se naučiti, onoliko, koliko može stati u 80-90 minutni film

 

Materijal, i koliko košta za 2013 g ?

 

Nezaobilazno je pitanje popis svekolikog materijala za jedan sustav za navodnjavanje, i koliko to košta. Za primjer je uzet maslinik na 1000 m2 površine s 25 stabala u 2 odnosno 3 varijante. Prva je, ako su masline stare 2 g. pa na cijevi uz deblo ugrađujemo regulirajuću kapaljku 0-100 l na sat, što predstavlja najjeftinije rješenje. Druga varijanta vrijedi za 20-god ili općenito formirani maslinik, i kod njega je predviđeno navodnjavanje kišenjem, ugradnjom mini raspršivača, kao idealno i profesionalno rješenje, a podvarijanta ovoj drugoj verziji je primjena sustava kapanja, ugradnjom cijevi fi 16 mm s ugrađenim kapaljkama, što je po cijeni koštanja materijala identično kišenju. Za spomenuti je da je kapanje spas za nenavodnjavane maslinike, ali ne daje niti polovičan efekt, kao kišenje.

Površina                               1.000 m2

Oblik parcele                       kvadratni (30 x 33 m)

Uravnatost terena            ravan do blagi pad

Razmak sadnje                   cca 7 x 6 m = cca 40 m2 za jedno stablo

Broj stabala                         25

Broj redova                          5 redova x 5 stabala

Starost stabala                  I varijanta 2 god         II varijanta 20 god

Uzgojni oblik                       Kotlasta krošnja, stablo i krošnja 100 cm visine

Voda                                        Gradski vodovod do parcele ¾ cola

Tlak                                        3.5 bara

Specifikacija osnovnog materijala

Artikal
Količina
Cijena
Iznos
Ventil glavni 1”
1
21,00kn
21,00kn
Cijev PE (okiten) 1 col. (fi 32)
33m
4,20kn
138,60 kn
Cijev PE ½ (fi 20)
165m
1,90
313,50 kn
Obujmica fi 32 x ¾
5
8,00kn
40,00kn
Spoj okit-okit 20 x ¾”M + ventil
5
6,00kn
30,00kn
Čepovi – kraj cijevi fi 32
1
9,50kn
9,50kn
Čep – kraj cijevi fi 20
5
7,00kn
35,00kn
Kapaljka 0-100 lit na šiljku I var.
25
2,49kn
62,25kn
Crijevo ecopress fi 6 kapaljke I var.
25
2,00kn
50,00kn
Raspršivač mini II var.
25
5,90kn
147,50kn
Crijevo ecopress fi 7 II var.
25
2,00kn
50,00kn
Spojevi za ecopress fi 7 II var.
25
1,40kn
35,00kn
Nosač rasp. sa spojevima II var.
25
3,80kn
95,00 kn
Bušač okitena fi 8 – fi 4
2
49,50kn
99kn

Dodatna oprema, koja poboljšava funkcioniranje

Filtar
Injektor
Programator Bat/elek.
Elektroventil
Pumpa
Regulator tlaka
Samoregulirajući ulošci na raspršivačima
Kutija za smještaj instrumenata

Ugradnja

Ljudski rad uvijek košta, a pogotovo tuđi.  U nekim slučajevima daleko nadmašuje cijenu materijala. Ugradnja samog sustava je relativno jednostavna, i uz dobar savjet, na malim površinama to možete obaviti i sami.

 

J.K.