INFORMACIJE ZA PARTNERE

SJEME d.o.o.

Bilice II. 21E, 21000, SPLIT
Osnovna djelatnost: Nespecijalizirana trgovina na veliko
Vlasnik – Jure Kuvačić
Godina osnivanja: 1997.
Temeljni kapital: 12 054 500,00 kn uplaćen u cijelosti
OIB: 52650953128
MB: 01085620
Sudski registar
Trgovačkog suda u Splitu, br. 060081450
ŽIRO-RAČUNI:
Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR6523400091110355440
OTP banka d.d.
IBAN: HR1324070001100050920
Zagrebačka banka d.d. d.d.
IBAN: HR6623600001102721275

Javite nam se

Za bilo kakve
dodatne informacije
ili upite

Our Address
adresa
Our Phone
000 2324 39493
Our Email
name@website.com