Gnojidba navodnjavanjem, fert-irigacija

Potreba za većim prinosima uz što manja ulaganja, potpuno je prirodna težnja u svakoj poljoprivrednoj proizvodnji. Taj cilj može se postići odgovarajućom primjenom svih agrotehničkih mjera, a posebno odgovarajućom gnojidbom i navodnjavanjem. Patentiranjem umjetnih gnojiva, otvoren je put prema visokim i redovitim urodima. Treba imati na umu da postoji jedna nedefinirana crta, kada obilna količina, jako ugrožava postignutu kvalitetu proizvoda, prvenstveno kada uz veliku gnojidbu mineralnim, izostaje gnojidba organskim gnojivima. Činjenica je, da je vrlo mali postotak maslinika, koji se gnoje prirodnim gnojivima, pa je i potreba, da manje upućeni maslinari, nešto više saznaju o gnojidbi umjetnim gnojivima s gledišta sadržaja i kvalitete tih industrijskih proizvoda.

Pučka škola

Današnji, prosječni način gnojidbe svodi se na jednokratno dodavanje NPK gnojiva s eventualno još jednim prihranjivanjem nekim dušičnim gnojivom. Ako se uz to još biraju i najjeftinija NPK gnojiva, onda su to u pravilu klorni oblici i kao takovi, najgora rješenja. Od velikog broja mikroelemenata tim su gnojivima rijetko dodana 1-2, pa zbog nedostatka tih važnih, esencijalnih sastojaka, niti kvaliteta konačnog proizvoda,  ne može biti na visini. Stoga se to stanje, prevedeno u riječnik obrazovanja, slikovito može izuraziti kao «pučka škola».

Srednje obrazovanje

Unatoč izuzetnoj skromnosti masline i sposobnosti za preživljavanjem, nesporno je da u potrazi za visokim prinosima, izvanredno reagira na gnojidbu svim hranjivim elementima. Osim standardnih NPK, koje maslina doista treba u najvećim količinama, neophodni su joj i kalcij, magnezij, sumpor, pa željezo, bakar, cink, namgan, molibden i drugi. Visoki urodi, naime brzo iscrpe prirodne zalihe tih hranjiva, pa ih treba dodavati kroz daleko složenija i kompleksnija umjetna gnojiva, nego što su tradicionalna i uobičajena. Napredniji maslinari, a posebno oni, koji dugoročnije žele zadržati nivo kvalitete, već uvelike koriste i ta ili samo ta specijalizirana gnojiva. Uhodano je nekoliko uvoznih kombinacija, koje su univerzalne primjene, multihranidbenog sadržaja i relativno brze topivosti. Među najvrijednijima je Ortfruktal, pa moguće Hldrokompleks i još neki. Ta su gnojiva u granulama i predviđena za rasturanje po zemlji, uz eventualno zaoravanje. Radi brze topivosti, koriste se za osnovnu gnojidbi i za prihranjivanje.

Injektor za usisavanje hranjive rastopine

Magisterij

Potreba za redovnim i boljim urodima stalno raste, pa se sve više maslinika i navodnjava. Kada već imamo vodu, veoma je važno odabrati pravi način navodnjavanja maslina. Nije novost da se u plastenicima i na mnogim otvorenim površinama kroz sustave za navodnjavanje, obavlja i gnojidba, i to ne 1-2 puta, nego 5, 10 pa i preko 30 puta tokom vegetacije. Nikakav izuzetak nisu niti voćke, pa tako i maslina. Plod na maslini stoji izuzetno dugo, od proljeća, do početka zime. Fert-irigacijom, ili gnojidbom kroz sustave za navodnjavanje, otvara se mogućnost maslini dodavati specijalnu hranu, onda, kada je i troši. To su gnojiva u kristalnom obliku, rastapaju se u posebnom tanku, ubacuju u crijeva s vodom za navodnjavanje, te kroz zemlju dospijevaju u zonu korijena. Lako topiva gnojiva imaju različite omjere gotovo svih biogenih elemenata.
Koju formulaciju odabrati, zavisi od analize zemlje i od fenofaze rasta, tj. od trenutka vegetacije. Kako ta gnojiva biljka upija već za nekoliko dana, korisno je planirati ishranu bar u 4-5 navrata tijekom vegetacije. I rezultati u prinosu, boji lista i veličini ploda, također su skoro odmah vidljivi. Veoma je važno znati s kojom formulacijom gnojiva nastupiti u različitom stanju vegetacije, kada otpočeti, a kada završiti gnojidbu.

Koju formulaciju odabrati, zavisi od analize zemlje i od fenofaze rasta, tj. od trenutka vegetacije. Kako ta gnojiva biljka upija već za nekoliko dana, korisno je planirati ishranu bar u 4-5 navrata tijekom vegetacije. I rezultati u prinosu, boji lista i veličini ploda, također su skoro odmah vidljivi. Veoma je važno znati s kojom formulacijom gnojiva nastupiti u različitom stanju vegetacije, kada otpočeti, a kada završiti gnojidbu.

 Split, 20. 03. 2005.

Jure Kuvačić